TET?ICE
Naposledy aktualizováno: 14.10.2017

Vzkazy

 
Jméno: *
Mail:
E-mail:
Vzkaz: *
* - položky je nutné vyplnit


Zobrazuji příspěvky: 1 - 10 z 15
Další strana >>

Pani Lacinova - schuknecht@seznam.cz 2014-02-28 07:55:52
Liebe Grü?e aus Deutschland, sendet
Reiner Schuknecht
 
N.Caesarová-knihovnice - knihovna@tetcice.cz 2012-05-02 15:37:11
Naši nové knihovnici Jan? Caesarové ze srdce p?eji, aby ji nadšení a radost z práce v knihovn? vydržely stejn? tak dlouho jako mn?.
 
N.Caesarová-knihovnice - knihovna@tetcice.cz 2012-04-08 18:43:34
Ano,radujme se spolu s paní místostarostkou!! Nep?ijali jsme lhostejn? starostovy plány a nesmí?ili se s jeho ?ešením "T??DA MŠ M?STO KNIHOVNY". Jeho návrh nebyl p?ijat na zasedání zastupitelstva pom?rem hlasů 6:3. Obecní knihovna zůstala na svém původním míst?! D?kuji všem šesti odpov?dným a rozumným zastupitelům i spolubojovníkům z ?ad ?tená?ů, kte?í nám obecní knihovnu zachránili. Možná již mohl být celý knihovní fond "do?asn?" uložen v krabicích na nevyhovujícím míst?. Můžeme se jen domnívat co by následovalo......
 
So?a Štossová - sona.svobodova@volny.cz 2012-04-03 22:45:24
Hip hip hurá, knihovna zůstává tam kde je! Nikdo ji necht?l rušit, to jen pro up?esn?ní. Hezký den!
 
MJ - jelma.r@seznam.cz 2012-02-21 15:07:25
D?kuji moc, p?e?etla jsem Sv?ráka a musím ?íci, že tak veselou knížku jsem už dlouho ne?etla,te? ji ?te můj muž a ?ve smíchy.
Srde?n? zdravím. MJ
 
lea lea - lea.vostrelova@seznam.cz@ 2012-02-21 09:48:37
Dobrý den, vážená paní Caesarová, ráda bych Vás požádala, zda-li by bylo možné si vypůj?it knihy, aniž bych zavítala do knihovny. Můj manžel by je u Vás dnes vyzvedl a zaplatil poplatek na rok 2012. M?la bych zájem o: Vá?ová Magda-Sestra a sest?i?ka nebo Zapome? na minulost. Monyová Simona-Já o koze, on o voze nebo cokoliv co jsem od ní ješt? ne?etla. A pokud se Vám vrátila Mafie v Praze, tak bych si ji ráda do?etla - v porodnici jsem to už nesta?ila :)). D?kuji Vám moc a s pozdravem a p?áním hezkého dne Leona Pleváková.
P.S. T?ším se, až bude p?kné po?así, že k Vám vyrazím i s malou.
 
So?a Štossová - sona.svobodova@volny.cz 2011-11-03 19:56:41
Tak op?t n?co napíšu já do toho knihovnického vzkazníku...po prázdninách jsme po?ádali další 3 kurzíky, vyráb?li jsme šperky ze sutašky, z fima a dekorovali trika pomocí sítotisku. Skv?lé! A vzkazuji všem, aby se n?kdy dostavili byť jen podívat, je tu skv?lá atmosféra!
 
So?a Štossová - sona.svobodova@volny.cz 2011-02-13 23:04:05
Paní Caesarová, d?kuji za umožn?ní organizace dalšího kurzu a d?kuji, že jste se tentokrát zú?astnila také! Malovali jsme na hedvábí, bylo to úžasné odpoledne! N?co jsme se nau?ily, odnesly si domů vlastní výrobky a ješt? se skv?le pobavily! Kdo nebyl, může jen litovat!
 
So?a Štossová - sona.svobodova@volny.cz 2010-12-14 20:24:18
V sobotu 11.12. se tet?ický lid mohl setkat v knihovn? a v klubovn? na váno?ním setkání. V?zte, i když nejste zdatní ve zdobení perní?ků nebo vyráb?ní beránků z vizovicého t?sta, tak ten sva?ák za to stál! A výstavku obrázků d?tí ze ZŠ si stále můžete prohlédnout :-) Jsou fakt povedené! Hezké vánoce a šťastný Nový rok!
 
So?a Štossová - sona.svobodova@volny.cz 2010-11-30 23:31:23
Po n?kolika m?sících jsme v klubovn? za?ali znovu kurzovat a musím podotknout, že díky výrob? z polymerové hmoty FIMO praskala klubovna ve švech :-)
Knihovna nabízí dokonce i publikaci na toto téma, takže kdo máte chuť se n?co dozv?d?t, a nejen o této technice, p?ij?te si n?které knihy vypůj?it!